Discovery

Optičko termički detektor

 • Šifra proizvoda / DS-OTD01
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Detekcija / Dvostruki senzori toplote

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • PureLight optička tehnologija smanjuje lažne alarme i poboljšava prepoznavanje dima<

 • Koristi digitalnu CoreProtocol komunikaciju

 • Mehanički kompatibilan sa postojećim bazama

 • Kućište od polikarbonata

 • Kompezacija drifta

Količina


 • Detekcija / Dvostruki senzori toplote

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • PureLight optička tehnologija smanjuje lažne alarme i poboljšava prepoznavanje dima<

 • Koristi digitalnu CoreProtocol komunikaciju

 • Mehanički kompatibilan sa postojećim bazama

 • Kućište od polikarbonata

 • Kompezacija drifta

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Detekcija</span> / <span>Dvostruki senzori toplote</span></li>
<li><span>Za&scaron;tita</span> / <span>IP54</span></li>
<li><span>Sertifikat</span> / <span>EN54-5</span></li>
<li><span>LED indikator</span> / <span>Da(tri boje)</span></li>
</ul>
<ul>
<li>PureLight optička tehnologija smanjuje lažne alarme i pobolj&scaron;ava prepoznavanje dima&lt;</li>
<li>Koristi digitalnu CoreProtocol komunikaciju</li>
<li>Mehanički kompatibilan sa postojećim bazama</li>
<li>Kući&scaron;te od polikarbonata</li>
<li>Kompezacija drifta</li>
</ul>