Discovery

Sirena

 • Šifra proizvoda / DS-SS100
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Signalizacija / zvučna

 • Zaštita / IP65

 • Sertifikat / EN54-5

 • Jačina zvuka / 2 nivoa • Koristi se za zvučno upozorenje o požaru

 • Sirena se napaja sa petlje i nije potrebno dodatno napajanje

 • Pogodna za unutrašnju ili spoljašnju montažu

 • Moguća sinhronizacija tonova

 • Individulano ili grupno adresiranje

 • Ugradjeni izolator

 • Kompatabilna sa svim Discovery protivpožarnim centralama

 • Jednostavna i brza instalacija

Količina


 • Signalizacija / zvučna

 • Zaštita / IP65

 • Sertifikat / EN54-5

 • Jačina zvuka / 2 nivoa • Koristi se za zvučno upozorenje o požaru

 • Sirena se napaja sa petlje i nije potrebno dodatno napajanje

 • Pogodna za unutrašnju ili spoljašnju montažu

 • Moguća sinhronizacija tonova

 • Individulano ili grupno adresiranje

 • Ugradjeni izolator

 • Kompatabilna sa svim Discovery protivpožarnim centralama

 • Jednostavna i brza instalacija

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Signalizacija</span> / <span>zvučna </span></li>
<li><span>Za&scaron;tita</span> / <span>IP65</span></li>
<li><span>Sertifikat</span> / <span>EN54-5</span></li>
<li><span>Jačina zvuka</span> / <span>2 nivoa</span></li>
</ul>
<ul>
<li>Koristi se za zvučno upozorenje o požaru</li>
<li>Sirena se napaja sa petlje i nije potrebno dodatno napajanje</li>
<li>Pogodna za unutra&scaron;nju ili spolja&scaron;nju montažu</li>
<li>Moguća sinhronizacija tonova</li>
<li>Individulano ili grupno adresiranje</li>
<li>Ugradjeni izolator</li>
<li>Kompatabilna sa svim Discovery protivpožarnim centralama</li>
<li>Jednostavna i brza instalacija</li>
</ul>