Discovery

Ručni javljač požara

 • Šifra proizvoda / DS-RJ200
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Signalizacija / LED statusna lampica

 • Zaštita / IP44

 • Sertifikat / EN54-11 i EN54-17 • Inteligentni ručni javljač sadrži ugradjeni izolator kratkog spoja koji omogućava njegov nesmetani rad i u situacijama postojanja kratkog spoja na petlji

 • Adresa svakog ručnog javljača postavlja se u fazi puštanja u rad uz pomoć DIL switcha

 • Jednom aktivirani inteligentni ručni javljač se može resetovati uz pomoć ključa

 • Brza i jednostavna instalacija

Količina


 • Signalizacija / LED statusna lampica

 • Zaštita / IP44

 • Sertifikat / EN54-11 i EN54-17 • Inteligentni ručni javljač sadrži ugradjeni izolator kratkog spoja koji omogućava njegov nesmetani rad i u situacijama postojanja kratkog spoja na petlji

 • Adresa svakog ručnog javljača postavlja se u fazi puštanja u rad uz pomoć DIL switcha

 • Jednom aktivirani inteligentni ručni javljač se može resetovati uz pomoć ključa

 • Brza i jednostavna instalacija

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Signalizacija</span> / <span>LED statusna lampica</span></li>
<li><span>Za&scaron;tita</span> / <span>IP44</span></li>
<li><span>Sertifikat</span> / <span>EN54-11 i EN54-17</span></li>
</ul>
<ul>
<li>Inteligentni ručni javljač sadrži ugradjeni izolator kratkog spoja koji omogućava njegov nesmetani rad i u situacijama postojanja kratkog spoja na petlji</li>
<li>Adresa svakog ručnog javljača postavlja se u fazi pu&scaron;tanja u rad uz pomoć DIL switcha</li>
<li>Jednom aktivirani inteligentni ručni javljač se može resetovati uz pomoć ključa</li>
<li>Brza i jednostavna instalacija</li>
</ul>