Discovery

Paralelni tablo

 • Šifra proizvoda / DS-RPC2
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Konekcija / RS485 bus linije

 • Ekran / Veliki ekran sa tečnim kristalima(240x64 piksela)

 • Napajanje / 24V DC ili 230V AC • Do 15 paralelnih tabloa može biti konektovano na jednu centralu

 • Poseduje unutrašnji zvučnik

 • Replicira sve kontrolne funkcije panela

 • Jednostavna, dvožična serijska veza

 • Niska potrošnja energije

 • Konekcija se nadgleda od strane protivpožarne centrale

 • Malo kućište jednostavno za montažu

 • Dostupan u višejezičnim verzijama

Količina


 • Konekcija / RS485 bus linije

 • Ekran / Veliki ekran sa tečnim kristalima(240x64 piksela)

 • Napajanje / 24V DC ili 230V AC • Do 15 paralelnih tabloa može biti konektovano na jednu centralu

 • Poseduje unutrašnji zvučnik

 • Replicira sve kontrolne funkcije panela

 • Jednostavna, dvožična serijska veza

 • Niska potrošnja energije

 • Konekcija se nadgleda od strane protivpožarne centrale

 • Malo kućište jednostavno za montažu

 • Dostupan u višejezičnim verzijama

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Konekcija</span> / <span>RS485 bus linije</span></li>
<li><span>Ekran</span> / <span>Veliki ekran sa tečnim kristalima(240x64 piksela)</span></li>
<li><span>Napajanje</span> / <span>24V DC ili 230V AC </span></li>
</ul>
<ul>
<li>Do 15 paralelnih tabloa može biti konektovano na jednu centralu</li>
<li><span>Poseduje unutra&scaron;nji zvučnik</span><span></span></li>
<li>Replicira sve kontrolne funkcije panela</li>
<li>Jednostavna, dvožična serijska veza</li>
<li>Niska potro&scaron;nja energije</li>
<li>Konekcija se nadgleda od strane protivpožarne centrale</li>
<li>Malo kući&scaron;te jednostavno za montažu</li>
<li>Dostupan u vi&scaron;ejezičnim verzijama</li>
</ul>