Discovery

Optički detektor

 • Šifra proizvoda / DS-IROP01
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Detekcija / Optička tehnologija

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • Nova optička senzorska tehnologija koristi se za otkrivanje čestica dima izvan kućišta detektora

 • Detektuje čestice dima uz pomoć infracrvenih LED (IR) i foto-dioda

 • Adresa uređaja može se postaviti pomoću 8-bitnog DIL prekidača

 • Kućište od polikarbonata

 • Kompezacija drifta

Količina


 • Detekcija / Optička tehnologija

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • Nova optička senzorska tehnologija koristi se za otkrivanje čestica dima izvan kućišta detektora

 • Detektuje čestice dima uz pomoć infracrvenih LED (IR) i foto-dioda

 • Adresa uređaja može se postaviti pomoću 8-bitnog DIL prekidača

 • Kućište od polikarbonata

 • Kompezacija drifta

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Detekcija</span> / <span>Optička tehnologija</span></li>
<li><span>Za&scaron;tita</span> / <span>IP54</span></li>
<li><span>Sertifikat</span> / <span>EN54-5</span></li>
<li><span>LED indikator</span> / <span>Da(tri boje)</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span>Nova optička senzorska tehnologija koristi se za otkrivanje čestica dima izvan kući&scaron;ta detektora</span></li>
<li><span>Detektuje čestice dima uz pomoć&nbsp;infracrvenih LED (IR) i foto-dioda</span></li>
<li><span>Adresa uređaja može se postaviti pomoću 8-bitnog DIL prekidača</span></li>
<li><span>Kući&scaron;te od polikarbonata</span></li>
<li><span>Kompezacija drifta</span></li>
</ul>