Discovery

Optički detektor

 • Šifra proizvoda / DS-OD01
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Detekcija / Optička tehnologija i detekcija dima

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • Koristi digitalni CoreProtocol za komunikaciju

 • Kompatabilan sa svim Discovery protivpožarnim centralama

 • Mehanički kompatabilan sa svim Discovery bazama

 • Dostupan sa ili bez ugradjenog izolatora

 • Kućište od polikarbonata

 • FastTest za brzo testiranje svih detektora u petlji

 • Jednostavno i brzo adresiranje

 • Mehaničko zaključavanje

Količina


 • Detekcija / Optička tehnologija i detekcija dima

 • Zaštita / IP54

 • Sertifikat / EN54-5

 • LED indikator / Da(tri boje) • Koristi digitalni CoreProtocol za komunikaciju

 • Kompatabilan sa svim Discovery protivpožarnim centralama

 • Mehanički kompatabilan sa svim Discovery bazama

 • Dostupan sa ili bez ugradjenog izolatora

 • Kućište od polikarbonata

 • FastTest za brzo testiranje svih detektora u petlji

 • Jednostavno i brzo adresiranje

 • Mehaničko zaključavanje

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Detekcija</span> / <span>Optička tehnologija i detekcija dima</span></li>
<li><span>Za&scaron;tita</span> / <span>IP54</span></li>
<li><span>Sertifikat</span> / <span>EN54-5</span></li>
<li><span>LED indikator</span> / <span>Da(tri boje)</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span>Koristi digitalni CoreProtocol za komunikaciju</span></li>
<li><span>Kompatabilan sa svim Discovery protivpožarnim centralama</span></li>
<li><span>Mehanički kompatabilan sa svim Discovery bazama</span></li>
<li><span>Dostupan sa ili bez ugradjenog izolatora</span></li>
<li><span>Kući&scaron;te od polikarbonata</span></li>
<li><span>FastTest za brzo testiranje svih detektora u petlji</span></li>
<li><span>Jednostavno i brzo adresiranje</span></li>
<li><span>Mehaničko zaključavanje</span></li>
</ul>