Discovery

Nalepnica

 • Šifra proizvoda / DL003
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Nalepnica / AM sa 2kom rezonatora

 • Boja / Bela/Crna

 • Štampa / barcode

 • DRAdhesive / Dvostruka zaštita • Nema uticaja do 20-85% vlažnosti

Količina


 • Nalepnica / AM sa 2kom rezonatora

 • Boja / Bela/Crna

 • Štampa / barcode

 • DRAdhesive / Dvostruka zaštita • Nema uticaja do 20-85% vlažnosti

<ul class="info-box">
<li><span>Nalepnica </span> / <span>AM sa 2kom rezonatora</span></li>
<li><span>Boja</span> / <span>Bela/Crna</span></li>
<li><span>&Scaron;tampa</span> / <span>barcode</span></li>
<li><span>DRAdhesive</span> / <span>Dvostruka za&scaron;tita</span></li>
</ul>
<ul>
<li>Nema uticaja do 20-85% vlažnosti</li>
</ul>