Discovery

Modul za integraciju video

  • Šifra proizvoda / 7300-620
  • Dostupnost / Da

Opis proizvoda

Modul za integraciju video nadzora: Kombinacija bilo koja 32 video izvora (Kamera, NVR, DVR, IP Kammera...)

Količina

Modul za integraciju video nadzora: Kombinacija bilo koja 32 video izvora (Kamera, NVR, DVR, IP Kammera...)

<p>Modul za integraciju video nadzora: Kombinacija bilo koja 32 video izvora (Kamera, NVR, DVR, IP Kammera...)</p>