Discovery

Magnetni skidač

  • Šifra proizvoda / DMS01
  • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


  • Skidač / Super Golf magnetni

  • Magnet / 12000 Gauss

Količina


  • Skidač / Super Golf magnetni

  • Magnet / 12000 Gauss

<ul class="info-box">
<li><span>Skidač </span> / <span>Super Golf magnetni</span></li>
<li><span>Magnet</span> / <span>12000 Gauss</span></li>
</ul>