Discovery

Kontroler 4 vrata

 • Šifra proizvoda / DSMC004
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Broj čitača / 4

 • Broj ulaza / 8

 • Broj izlaza / 4

 • Memorija / 20000 dogadjaja • Inteligentni proširivi IP kontroler

 • Enkripcija AES 128 bita

 • Režim rada online/offline

 • Sadrži slot za jednostavnu montažu proširenja DMDP002 i DMDP008B

 • Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona

 • Podržava širok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija

 • Sistem pruža idealno, modularno i proširivo rešenje za komercijalne i institucionalne potrebe

Količina


 • Broj čitača / 4

 • Broj ulaza / 8

 • Broj izlaza / 4

 • Memorija / 20000 dogadjaja • Inteligentni proširivi IP kontroler

 • Enkripcija AES 128 bita

 • Režim rada online/offline

 • Sadrži slot za jednostavnu montažu proširenja DMDP002 i DMDP008B

 • Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona

 • Podržava širok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija

 • Sistem pruža idealno, modularno i proširivo rešenje za komercijalne i institucionalne potrebe

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Broj čitača</span> / <span> 4 </span></li>
<li><span>Broj ulaza</span> / <span> 8 </span></li>
<li><span>Broj izlaza</span> / <span> 4 </span></li>
<li><span>Memorija</span> / <span>20000 dogadjaja </span></li>
</ul>
<ul>
<li>Inteligentni pro&scaron;irivi IP kontroler</li>
<li>Enkripcija AES 128 bita</li>
<li>Režim rada online/offline</li>
<li>Sadrži slot za jednostavnu montažu pro&scaron;irenja&nbsp;DMDP002 i&nbsp;DMDP008B</li>
<li>Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona</li>
<li>Podržava &scaron;irok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija</li>
<li>Sistem pruža idealno, modularno i pro&scaron;irivo re&scaron;enje za komercijalne i institucionalne potrebe</li>
</ul>