Discovery

Kontroler 2 vrata

 • Šifra proizvoda / DSMC002
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Broj čitača / 2

 • Broj ulaza / 4

 • Broj izlaza / 2

 • Memorija / 20000 dogadjaja • Full online i offline rad

 • Sadrži slot za jednostavnu montažu proširenja DMDP002 i DMDP008B

 • Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona

 • Podržava širok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija

Količina


 • Broj čitača / 2

 • Broj ulaza / 4

 • Broj izlaza / 2

 • Memorija / 20000 dogadjaja • Full online i offline rad

 • Sadrži slot za jednostavnu montažu proširenja DMDP002 i DMDP008B

 • Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona

 • Podržava širok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Broj čitača</span> / <span>2</span></li>
<li><span>Broj ulaza</span> / <span>4</span></li>
<li><span>Broj izlaza</span> / <span>2</span></li>
<li><span>Memorija</span> / <span>20000 dogadjaja</span></li>
</ul>
<ul>
<li>Full online i offline rad</li>
<li>Sadrži slot za jednostavnu montažu pro&scaron;irenja&nbsp;DMDP002 i&nbsp;DMDP008B</li>
<li>Podržava 30000 aktivnih autorizacija,30000 PIN kodova,128 grupa, 128 zona pristupa i 128 vremenskih zona</li>
<li>Podržava &scaron;irok spektar Wiegand formata čitača, PIN formata i logičkih operacija</li>
</ul>