Discovery

Adresabilna Požarna Centrala

 • Šifra proizvoda / DS-PC16
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Kapacitet / 2-8/2-16 petlji

 • Broj adresa / 4000

 • Izlazi / 5 programabilnih izlaza

 • Ulazi / 3 programabilna ulaza • Dostupna u dve verzije u zavisnosti od broja petlji

 • Podržava više protokola

 • Moguće povezivanje do 128 centrala u jednu mrežu

 • 500mA struje u petlji

 • 4 programabilna izlaza za sirene sa 2.5A

 • 5.25/10.25A napajanje

 • Odobreno i sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4

 • 5 programabilnih releja

 • Do 512 programabilnih ulaza/izlaza uz pomoć kartica za proširenje

 • Preko 4000 adresabilnih tačaka po centrali

 • Mogućnost „invertiranja“ ulaza i izlaza

 • Može se konfigurisati putem USB porta

Količina


 • Kapacitet / 2-8/2-16 petlji

 • Broj adresa / 4000

 • Izlazi / 5 programabilnih izlaza

 • Ulazi / 3 programabilna ulaza • Dostupna u dve verzije u zavisnosti od broja petlji

 • Podržava više protokola

 • Moguće povezivanje do 128 centrala u jednu mrežu

 • 500mA struje u petlji

 • 4 programabilna izlaza za sirene sa 2.5A

 • 5.25/10.25A napajanje

 • Odobreno i sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4

 • 5 programabilnih releja

 • Do 512 programabilnih ulaza/izlaza uz pomoć kartica za proširenje

 • Preko 4000 adresabilnih tačaka po centrali

 • Mogućnost „invertiranja“ ulaza i izlaza

 • Može se konfigurisati putem USB porta

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Kapacitet </span> / <span> 2-8/2-16 petlji</span></li>
<li><span>Broj adresa</span> / <span>4000</span></li>
<li><span>Izlazi</span> / <span>5 programabilnih izlaza</span></li>
<li><span>Ulazi</span> / <span>3 programabilna ulaza </span></li>
</ul>
<ul>
<li>Dostupna u dve verzije u zavisnosti od broja petlji</li>
<li>Podržava vi&scaron;e protokola</li>
<li><span>Moguće povezivanje do 128 centrala u jednu mrežu</span></li>
<li><span>500mA struje u petlji</span></li>
<li><span>4 programabilna izlaza za sirene sa 2.5A</span></li>
<li><span>5.25/10.25A napajanje</span></li>
<li>Odobreno i sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4</li>
<li>5 programabilnih releja</li>
<li>Do 512 programabilnih ulaza/izlaza uz pomoć kartica za pro&scaron;irenje</li>
<li>Preko 4000 adresabilnih tačaka po centrali</li>
<li><span>Mogućnost &bdquo;invertiranja&ldquo; ulaza i izlaza</span></li>
<li><span>Može se konfigurisati putem USB porta</span><span></span></li>
</ul>