Discovery

Adresabilna Požarna Centrala

 • Šifra proizvoda / DS-PC2
 • Dostupnost / Da

Opis proizvoda


 • Kapacitet / 1-2 petlji

 • Programabilni izlazi / 2

 • Programabilni ulazi / 5

 • Programabilni releji / 3 • Napajanje 3A

 • Kompatabilna sa svim paralelnim tabloima

 • Dostupna u različitim jezičkim varijantama

 • Moguće povezivanje do 64 centrale u jednu mrežu

 • Do 512 dodatnih modula za dodatne ulaze/izlaze

 • Podešavanje osetljivosti i drift kompezacija

 • Čuvanje poslednjih 500 dogadjaja

 • Sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4

Količina


 • Kapacitet / 1-2 petlji

 • Programabilni izlazi / 2

 • Programabilni ulazi / 5

 • Programabilni releji / 3 • Napajanje 3A

 • Kompatabilna sa svim paralelnim tabloima

 • Dostupna u različitim jezičkim varijantama

 • Moguće povezivanje do 64 centrale u jednu mrežu

 • Do 512 dodatnih modula za dodatne ulaze/izlaze

 • Podešavanje osetljivosti i drift kompezacija

 • Čuvanje poslednjih 500 dogadjaja

 • Sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4

Tehnički karton proizvoda

<ul class="info-box">
<li><span>Kapacitet</span> / <span>1-2 petlji</span></li>
<li><span>Programabilni izlazi</span> / <span>2</span></li>
<li><span>Programabilni ulazi</span> / <span>5</span></li>
<li><span>Programabilni releji</span> / <span>3</span></li>
</ul>
<ul>
<li>Napajanje 3A</li>
<li>Kompatabilna sa svim paralelnim tabloima</li>
<li>Dostupna u različitim jezičkim varijantama</li>
<li>Moguće povezivanje do 64 centrale u jednu mrežu</li>
<li>Do 512 dodatnih modula za dodatne ulaze/izlaze</li>
<li>Pode&scaron;avanje osetljivosti i drift kompezacija</li>
<li>Čuvanje poslednjih 500 dogadjaja</li>
<li>Sertifikovano prema EN54-2/ EN54-4</li>
</ul>